fbpx
Pretraži

Tradicionalna astrologija je vrlo fokusirana na pragmatizam ali pritom nije fatalistička. Pitanja poput “koja karijera mi najviše odgovara”, “kada je najbolje vrijeme da pokrenem svoj biznis” ili “da li ću imati djece” su praktična pitanja na koja astrologija može dati konkretne odgovore. No, pored toga, astrologija može odgovoriti i na dublje nedoumice, poput “kako najbolje da ostvarim svoju svrhu”.

Moja astrološka praksa blisko prati načela i principe tradicionalne astrologije. U današnje doba, vrijeme je od neprocjenjivog značaja, tako da možete očekivati da će moj pristup biti vrlo pragmatičan, konkretan i praktičan.

U nastavku možete pogledati listu različitih astroloških tumačenja koja možete dobiti.

  1. NATALNA KARTA

Tumačenje natalne karte počinjem generalnim opisom ličnosti klijenta. Ovaj opis podrazumijeva tradicionalnu procjenu temperamenta (kolerik, melanholik itd.), analizu upliva vladara ponašanja i ostalih ličnih tačaka natalne karte.

Potom nastavljamo ocjenom relevantnih oblasti života, uobičajeno karijere, finansija, ljubavi i braka, potomstva i zdravlja, mada mogu obuhvatiti i druga životna pitanja zavisno od upita samog klijenta. Tumačenje obuhvata delineaciju najvažnijih životnih događaja čije se vrijeme odigravanja precizno određuje odgovarajućim prediktivnim tehnikama.

Na taj način stičete konkretne uvide u tok Vašeg života koji će Vam omogućiti da se bolje suočite sa životnim nedaćama, pa i da naučite kroz njih.

Cijena: 50 eur

Potrebni podaci

Datum rođenja: Dan, mjesec i godina rođenja

Lokacija: Grad, ili najbliži veći grad, i država.

Vrijeme rođenja: Tačnost vremena rođenja je od esencijalnog značaja za tačnost postavljanja natalne karte. Poželjno je da uvijek navedete koliko je pouzdano vrijeme rođenja koje Vam je poznato (iz matične knjige rođenih, rekla vam majka i slično)

Ostalo: Poželjno je da dodatno ukažete i na one oblasti života za koje biste željeli još detaljnije tumačenje. Takođe je korisno da navedete i neke podatke o sebi, primjera radi – da li ste već u braku, da li imate potomstva, da li ste zaposleni i gdje i slično. Na taj način doprinosite kvalitetnijoj analizi natalne karte, pogotovo imajući u vidu višeznačnost astrološke simbolike.

  1. GODIŠNJI HOROSKOP

Tumačenje godišnjeg horoskopa se zapravo zasniva na natalnoj karti, pa je stoga potrebno prethodno proučiti potencijale natalne karte. Pomoću godišnjeg horoskopa saznajete koja su Vam glavna usmerenja u tekućoj godini, kakvog ćete biti ponašanja i koje Vaše karakteristike dolaze do izražaja, na šta bi bilo dobro usmjeriti pažnju kroz taj period, kakva Vam je ta godina na poslovnom, finansijskom, ljubavnom i zdravstvenom planu.

Ova analiza se, pored uobičajenog solarnog povratka, zasniva i na drugim prognostičkim tehnikama poput direkcija, profekcija, progresija i tranzita.

Cijena 30 eur

Potrebni isti podaci kao i kod natalne karte

  1. ASTROLOGIJA ODNOSA (SINASTRIJA)

Sinastrija je grana astrologije koja koristi mnoštvo različitih tehnika kako bi što detaljnije razmotrila kompatibilnost dvoje ljudi u nekom odnosu i procijenila njihov kapacitet i značaj za živote oboje.

Polazna tačka je poređenje dva natalna horoskopa iz kojeg se izvlače dragocjene infomacije o slaganju dvoje ljudi i na kom nivou to slaganje zapravo postoji iz čega se i dolazi do zaključka o trajnosti same veze.

Neki su odnosi sudbinski, duboki i trajni, neki površni i prolazni, neki su otvorena neprijateljstva koja mogu biti čak i fatalna, pa je stoga vrlo važno imati uvid o značaju i kvalitetu neke veze kako bi se što bolje postavili ili angažovali u tom odnosu.

Upravo takve informacije Vam možemo pružiti ukoliko se odlučite za ovu konsultaciju.

Cijena 40 eur

Potrebni natalni podaci o vremenu, datumu i mjestu rođena ali za obje osobe u pitanju.

  1. HORARNA ASTROLOGIJA

Horarna astrologija je grana astrologije u okviru koje astrolog pruža odgovore na konkretna pitanja izrađujući astrološku (horarnu) kartu za vrijeme i datum kada je saznao (čuo ili pročitao) i razumio pitanje koje mu je postavljeno, kao i za mjesto u kome se u tom trenutku nalazio. Horarni horoskopi su izuzetno pogodno astrološko sredstvo za pružanje preciznih odgovora na neko jasno i konkretno pitanje.

Stoga, pitanja trebaju biti jasno formulisana, i od ličnog značaja za onog ko postavlja pitanje i trebala bi se odnositi na tačno određene događaje i da li će se oni desiti u budućnosti ili ne. Pitanja poput “da li ću dobiti taj posao”, “da li će se udati za mene” ili “da li ćemo uspjeti u toj parnici” su praktični primjeri pitanja na koja horarna astrologija može dati jasan odgovor.

U tekstu “Kako postaviti horarno pitanje?” možete pronaći još praktičnih savjeta i uputstava za postavljanje ovih pitanja.

Važna pravila

Evo nekih važnih pravila o kojim treba voditi računa kada postavljate horarno pitanje:

– Pitanja treba da se odnose na događaj ili neki problem, i kako će se isti odviti u budućnosti

– Pitanje treba biti takvo da je na njega moguće odgovoriti sa da ili ne.

– Pitanje mora biti od ličnog značaja za pitača.

– Samo jedno pitanje treba postaviti, i trebalo bi ga postaviti samo jednom.

– Ako ste ranije isto pitanje uputili drugom tradicionalnom astrologu, nema mnogo svrhe da ga opet postavljate jer bi odgovor trebao biti sličan.

Cijena 20 eur

  1. ELEKCIONA ASTROLOGIJA

Elekciona astrologija je grana astrologije koja se uz pomoć astroloških tehnika, bavi pronalaženjem i izborom najpovoljnijeg trenutka za preduzimanje neke akcije, posla ili obaveze.

U osnovi, elekcioni horoskopi su, po pravilu, vezani za natalne, u smislu povezivanja elemenata iz obje karte, mada to nije uvijek tako. Na ovaj način mogu se odabrati najpovoljniji trenuci za pokretanje biznisa, vjenčanje, putovanje i odlazak u inostranstvo, kupovina ili prodaja pokretne ili nepokretne imovine itd.

Poseban kvalitet elekcione astrologije jesu elekcioni medicinski horoskopi, koji pravilnim odabirom trenutka pomažu da oporavak bude što uspješniji. Npr. kod odabira trenutka za hirušku intervenciju, kao najopasniji vid liječenja postoji cio set pravila za što uspješniji ishod.

Osim u pitanjima zdravlja elekcije su korisne u pitanjima braka, kao jednog od najvažnijih poduhvata u životu. Natus ulaskom u brak čini mnogo više od pukog pronalaženja partnera, jer je najvažnija bračna tekovina porodica i potomstvo, odnosno spoj dvije osobe kroz brojne nadolazeće generacije.

Posebna oblast su karte koje se odnose na začeće djeteta i izbor pola djeteta gdje je zapravo pozicija Meseca u muškim i ženskim znacima osnova.

Potrebni su podaci o rođenju kao i kod natalne karte.

  1. ASTROLOŠKA MAGIJA (TALISMANI)

Astrološka magija funkcioniše prevashodno u granicama natalnog dijagrama osobe na koju se primjenjuju i njeni metodi su usmjereni prema njemu. Astrološka magija, u zavisnosti od nivoa intervencije, dijeli se na: jatromatematicke remedijale (medicinske intervencije), elekcione intervencije i korektivne remedijale 7 ontoloških principa (7 tradicionalnih planeta).

Elekcione intervencije su dijelom obrađene kroz elekcione horoskope , ali postoji i drugi dio poznat kao magijske elekcije, tj. izbor najpovoljnijeg trenutka za rituale, molitve, pa i za samostalnu izradu talismana, kako bi se umilostivile odgovarajuće planetarne sile.

Korektivni remedijali se primarno odnose na izradu talismana, amuleta i slično. Ovdje se zapravo radi o planetarnim talismanima čija je svrha invociranje određenog ontološkog principa (npr. Venera – ljubav), kako bi se popravio ovaj ili drugi eventualno loš faktor u natalnoj karti.

Kao opšta remedijalna referenca za gotovo sve korektivne remedijale stoji almuten figuris, ontološki simbol anđela uvara, pri čemu se talisman brižljivo izrađuje prema natalnoj karti, odnosno njenim snažnim elementima koji će pomoći punu integraciju ovog glavnog, ali i svakog drugog principa.

Ovakva intervencija može Vam biti predložena prilikom tumačenja natalne karte kako bi se ojačali određeni njeni segmenti, odnosno ako Vam ne ide u ljubavi, potomstvu, poslu, novcu.

Međutim, i Vi sami možete uputiti zahtjev za onu oblast koju biste željeli da ojačate ili da u toj oblasti privučete povoljnije uticaje u svoj život.

Poenta je da se svakom problemu pristupa individualno bez nekih brzih i generičkih rješenja, pa neke intervencije mogu zahtijevati i više remedijalnih faktora, tipa elekcije, izrade talismana i slično.

Potrebni podaci o rođenju (vrijeme, datum i mjesto rođenja)

Cijena zavisi od nivoa remedijalne intervencije.

Ukoliko želiš da se upoznaš sa Željkovim znanjem, koje ti je dostupno u tekstovima koje je napisao, dovoljno je da klikneš ovde.