Tekst bez naslova

Razmislite: šta je to što u životu najviše volite, šta…
– Anita Šipić