otvorena knjiga
Astrologija

Sećanja – prvi deo

Sećanja koja nosimo u sebi, nisu isključivo vezana za iskustva koje smo sami stvorili imajući SVEST. Uopšte rečeno, vrlo je teško razlučiti koliko upliva na naša osećanja (i rasuđivanja) imaju sećanja naših predaka, duboko utkana u naš DNK.

– Vojislav Perućica