Stilovi

Kundalini

Kundalini je po svojoj prirodi energija koja prepoznaje sve naše energetske, emotivne, mentalne, ali i fizičke blokade i ima tu sposobnost da ih razbija i pravi svojevrsno čišćenje.

– Marko Ilić

Astrologija

Sećanja I deo

Sećanja koja nosimo u sebi, nisu isključivo vezana za iskustva koje smo sami stvorili imajući SVEST. Uopšte rečeno, vrlo je teško razlučiti koliko upliva na naša osećanja (i rasuđivanja) imaju sećanja naših predaka, duboko utkana u naš DNK.

– Vojislav Perućica

Ajurveda

Ajurveda i doše

Ciljevi ajurvede su prevencija bolesti, ponovno uspostavljanje narušene ravnoteže i poboljšanje kvaliteta života kroz odgovarajuću ishranu, fizičku aktivnost, način života i korišćenje biljaka.

– Žana Burić