Dok primena reikija omogućuje da se energijom koja dolazi „spolja“ u velikoj meri otklone prepreke u njenom protoku kroz telo, redovna praksa joge, uči nas kako održavati i pokretati energiju kroz telo vlastitim trudom. Iako se i jedna i druga praksa može sprovoditi odvojeno, međusobna dopuna ova dva sistema stvara sinergistički efekat. Ovo je od izuzetnog značaja za modernog čoveka koji zbog načina života najčešće nije u mogućnosti da se u potpunosti posveti jednom ili drugom.

Kombinovanjem reikija i joge može se stvoriti moćno, isceliteljsko iskustvo, posebno za one koji ih prvi put doživljavaju u ovoj kombinaciji. Na ovaj način se kroz međusobno prožimajuće dejstvo, na mnogo brži način dolazi do relaksacije i oslobađanja od stresa i podizanja kvaliteta zdravlja i života uopšte, na jedan mnogo viši nivo.

Svakome je i bez mnogo razmišljanja, jasno da ukoliko protok životne energije kroz telo nije ravnomeran, vrlo brzo nastupa bolest pa čak i smrt. Naši drevni preci su se instinktivno oslanjali na sposobnost pokretanja životne sile u cilju samoisceljivanja. Na žalost, ove urođene sposobnosti su zaboravljene i retko se koriste danas.

Mnoge drevne discipline kao što su joga, akupunktura i tai ći a u novije vreme aikido i reiki, stvorene su da bi se prenelo znanje o harmoničnom i svesnom protok ove energije u i oko tela. Iako joga i reiki vode poreklo iz različitih zemalja i kultura, postoji niz sličnosti koje ih povezuju. Naravno, osim sličnosti, postoje i razlike, koje ne umanjuju značaj i funkcionalnost jednog ili drugog sistema.

Savremeni način života, često ne ostavlja mogućnost potpunog posvećivanja samo jednom sistemu kao što je to joga ili reiki, a u mnogim slučajevima je posvećivanje samo jednom sistemu u današnjim uslovima života, nedovoljno, pa čak i kontraproduktivno.

 

Pročitajte: ,,Joga za visoko osetljive osobe”

 

Zbog čega je to tako? Odgovor je jednostavan. Kao prvo, savremeni čovek se suočava sa mnogo više izazova nego naši daleki preci u vreme kada su pojedini sistemi nastajali. Takođe, znanje koje se na primer kroz jogu prenosi hiljadama godina, često je predmet nerazumevanja i pogrešne interpretacije pa čak i namerne minipulacije. Na ovaj način se efikasnost i suština često gubi u formi koja je neutemeljena u pravom izvornom znanju.

Često se u salama u kojima se vežba joga možemo susresti sa time, da zbog velikog broja polaznika ili ograničenosti vremenom, instruktori nisu u mogućnosti da čas organizuju na taj način da se učenicima joga približi na celoviti način, kako bi se iz nje izvukli maksimalni benefiti. Na žalost, u praksi se možemo susresti i sa jednim brojem instruktora joge koji nisu nešto naročto ni zaiteresovani da takvo znanje prenesu učenicima, pa čak i sa takvima koji i ne poseduju odgovarajuće kvalifikacije za obavljanje kvalitetne obuke.

U ovakvom sistemu, učenici sa druge strane, na čas joge dolaze bez prave informacije i ideje o tome šta je to zapravo joga i kakve koristi od nje mogu imati u procesima lične transformacije. Ne retko, polaznici časova joge nisu ni zainteresovani za produbljivanje vlastitog iskustva.

Vežbanje isključivo asana, iako je blagotvorno po telo, predstavlja samo jedan manji aspekt tradicionalne joge. U klasičnom tekstu Joga sutre koji je napisao Mahariši Patanđali,  praksa joge se sprovodi kroz tzv. osam udova joge (aštanga) a njeni segmenti su poznati pod nazivima – jama, nijama, asana, pranajama, pratjahara, dharana, dhjana i samadhi.  Iz ovoga se može shvatiti da joga, osim vežbi tela kroz asane, obavezno obuhvata i duhovno – moralno sazrevanje ličnosti, kontrolu kretanja vitalne energije, samospoznaju, koncentraciju i meditaciju a što sve ima za cilj da dovede do konačne spoznaje o jedinstvu svega što postoji i oslobađanja ljudskog bića od uticaja materijalnog sveta.

Na drugoj strani, reiki, kao energetska metoda i duhovni put povratka božanskoj prirodi čoveka, najčešće se spominje kao metoda isceljivanja. Reiki to jednim delom zaista i jeste ali takav pristup nije u potpunosti ispravan i ima svojih manjkavosti. Osobe koje bivaju obučene za primenu reiki metode, najčešće svoje znanje i shvatanje ograničavaju na sistem polaganja dlanova i kanalisanja energije na svoje telo ili telo klijenta. Ovome doprinosi jednostavna metoda obuke kojom svako nakon jednodnevnog kursa stiče doživotnu sposobnost kanalisanja životne energije u bilo kom trenutku, ali i sve više uticaj Nju ejdž maskarade, o čemu ću pisati naknadno.

 

Pročitajte: ,,Daljinksi reiki tretmani”

 

Efikasnost reikija jeste upravo u njegovoj jednostavnosti, ali u samoj obuci se malo pažnje poklanja telesnom aspektu i razlozima za blokiranje protoka vitalne energije koji potiču od stanja u kojem se samo telo nalazi. Jedna od činjenica koju mnogi reiki praktičari zanemaruju, ili je nisu ni svesni zbog tendenciozno izmišljenih priča Havajo Takate koja je donela reiki na Zapad, je sledeća. Mikao Usui, osnivač reiki sistema, sposobnost kanalisanja životne energije i njenu upotebu za isceljivanje drugih, stekao je nakon dugogodišnje fizičke i duhovne prakse i potrage za prosvetljenjem. Prema tome, ova sposobnost se kod njega pojavila kao propratni efekat a ne kao cilj.

Reiki praktičari u velikom broju slučajeva počinju da praktikuju Reiki kako bi se iscelili od određene bolesti smatrajući da će im već samo kanalisanje životne energije doneti napredak. Ruku na srce, mnogi zaista doživljavaju snažnu promenu pod uticajem snažnog energije koja puni njihovo telo. Međutim, ovo bez ozbiljnog posvećivanja promenama svesti a time i ukupnog ponašanja dovodi do kratkoročnih ili ograničenih rezultata. Mnogi od njih, među kojima su i oni koji pre početka bavljenja reikijem, svest o svom telu skoro da nisu ni imali, tada viču na sav glas, kako reiki ne funkcioniše ili dovodi do nekih njima neželjenih rezultata. Stvar je ovde jasna, zanemarujući redovnu praksu duhovnog i telesnog vežbanja ne mogu se očekivati maksimalni rezultati.

Kao što se iz prethodnog može zaključiti i joga i reiki se fokusiraju na kretanje životne energije kroz telo i uspostavljanje ravnoteže uma, tela i duše. Dok se u jogi pokretanje energije uči u najvećem delu kroz tehnike disanja, u reikiju pokretanje životne energije inicijalno, podstiče reiki učitelj, nakon čega smo sposobni da vitalnu energiju pokrenemo i sami.

 

Reiki kao potpora jogi

Prema mnogim učiteljima joge, tek savladavanjem pravila jame i nijame (društvena i lična moralna načela) moguće je posvetiti se vežbanju asana, telesnih joga položaja, koji su opet, uvod u pranajamu i više korake Patanđalijeve aštange. Postoje i mišljenja, da ukoliko se u potpunosti pridržavamo socijalnog i ličnog kodeksa, mi smo postigli cilj joge, tako da nam posvećivanje ostalim joga praksama nije neophodno.

Kao i uvek istina je negde po sredini, pa tako da bi smo postigli određene socijalne i lične norme, moramo se rešiti izvesnih obrazaca uma koji su energetski zapisani u telesnoj muskulaturi. Sa druge strane mnogi vežbači joge se bave isključivo ili barem u najvećoj meri, samo asanama, što jogu neminovno pretvara u sistem vežbi za istezanje tela, pri čemu se duhovni, moralni pa čak i terapeutski aspekt grubo zanemaruje.

Imajući u vidu savremenu praksu, reiki se gotovo idealno uklapa sa jogom u sledećim aspektima. Reiki inicijacija i tretmani u veoma kratkom roku dovode do harmonizacije rada čakri, što je preduslov za postizanje osećaja jedinstva uma i tela. Takođe, deblokada rada čakri, direktno utičući na izmenu stanja svesti, predstavlja i vrlo efikasan način za savladavanje osnovnih principa jame i nijame. Primena reikija na ciljanim područjima tela, dok se zadržavamo i dišemo u pojedinima asanama, ima moć da stvori snažan talas prane koji može podići um i telo na jedan kvalitativno viši nivo. Energetskim deblokiranjem mesta koja su pretrpela fizičku povredu, ili su pak pod dejstvom potisnute mentalne traume, potpomaže se jedan od osnovnih, tradicionalnih principa joge, koji se često zanemaruje u modernoj praksi a to je, da se ne sme vršiti istezanje mišića koji prethodno nisu opušteni. Kako se putem reiki tretmana ili autotretmana prvo opušta um pa onda telo, na ovaj način se telu vraća sećanje da je ono prvenstveno materijalni izraz svesti, što je takođe jedan od ciljeva joge.

Zbog svega navedenog bilo bi idealno da se reiki primeni pre samog početka vežbanja joge, jer će pogotovo kod početnika, telo i um dovesti u dovoljno dobro stanje da se praksa joge može sprovesti na valjan način.

 

Pročitajte: ,,Arhanđeoski reiki”

 

Joga kao dopuna reiki terapiji

Kroz vežbanje asana, na izuzetno brz i efikasan način svako, čak i nakon kratkog perioda može da dođe do spoznaje o osnovnoj funkcionalnosti ili nefunkcionalnosti pojedinih delova tela. Tako se već na početnom nivou, kroz joga praksu može postići svest na primer, o postojanju i stanju mišića koje na drugi način nismo mogli da osetimo.

Najčešće se u reiki praksi, terapeutski deo svodi na kanalisanje energije iznad ili u određene delove tela. Ovime u najvećoj meri postajemo svesni emocija koje su potisnute i koje izazivaju čitav niz poremećaja u telu. Međutim, u reiki praksi se često zanemaruje činjenica, da se upravo u mišićima kojih nismo svesni, nalazi to što pokušavamo da isteramo na površinu i iscelimo.

Tako na primer, emotivna trauma nastala u najranijem detinjstvu može dovesti do toga da odrasla osoba ne može čak ni fizički da oseti svoje telo u pojedinim segmentima. U nameri da zaštiti svoj mentalni i fizički integritet, dete je u stanju da stvori svojevrstan oklop od svog tela, koji predstavlja veliki problem u terapeutskom radu, u šta sam se i lično uverio u svojoj praksi. Tek kada osoba i fizički, na primer kroz asanu, postane svesna nekog dela sebe, može se ozbiljnije pozabaviti prevazilaženjem svega onoga što je traumu i izazvalo.

Upoznavanjem svog tela do kojeg se dolazi praksom joge, reiki praktičari mogu da postanu svesi dela sebe koji treba isceliti a pošto barataju odeđenim reiki tehnikama, ovo mogu učiniti na veoma efikasan način. Takođe, reiki terapeut koji kroz praksu joge upozna svoje telo i stekne direktnu spoznaju o njemu, svog klijenta može čitati kao otvorenu knjigu, što u mnogome i pristup klijentu i kvalitet tretmana podiže na znatno viši nivo.

 

Reiki  joga – kao integrisani sistem

Interesovanja i mogućnosti prosečnog, modernog, prvenstveno zapadnog čoveka, su takve da niti praksu joge niti praksu reikija ne doživljava na način kako je to ubičajeno na Istoku. On se najčešće, ne može posvetiti praktikovanju ovih sistema na onaj, tradicionalni, izvorni način. Treba svakako imati u vidu, da pod uticajem prvenstveno različitih kulturoloških faktora, ono što što je ljudima sa Istoka potuno normalno i uobičajeno još od malih nogu, čovek sa Zapada to najčešće doživljava kao nešto egzotično, umotano u veo mistike i paranormalnog.

Vezivanje samo za jednu „drevnu praksu“ stoga može biti nedovoljno pa se kod čoveka sadašnjice javlja potreba za jednim integrisanim sistemom, kojim bi se omogućilo brže i kvalitetnije napredovanje u ostvarenju potpune harmonije na nivoima duha, uma i tela.

Reiki joga je praksa, koja se zasniva na principu aktiviranja prirodnog procesa samoisceljenja radi obnavljanja fizičkog i emocionalnog blagostanja. Kombinovanjem dve drevne tradicije, hata joge i reikija, lako i efikasno se postiže fizičko, mentalno i duhovno zdravlje.

Reiki joga objedinjuje položaje joge sa tretmanima praktičara reikija, koji koristi svoje dlanove da podstakne prirodne procese isceljenja u telu. Dok joga položaji dovode kičmu u optimalan položaj i aktiviraju mišiće na način da se oni rastežu, ojačaju i oslobode energiju koju drže u sebi, energetski reiki tretman je opuštajući za praktičara joge i pomaže mu da zauzme udobniju poziciju.

Kombinacija joge i reikija potpomaže protok prane (odnosno reikija) uklanjanjem blokada na njenom putu kroz energetsko telo, a time se dovodi do brze i efikasne relaksacije, i otklanjanja posledica stresa, koji prema navodima svetske zdravstvene organzacije, u 21. veku dobija razmere epidemije na širokim prostorima. Kao posledica ovoga, savremeni čovek ima priliku da u kratkom roku, na vrlo jednostavan i efikasan način, kroz ličnu praksu, postigne optimalno zdravlje kao i uspeh na svim drugim životnim planovima, počevši od kvaliteta međuljudskih odnosa do napretka u poslu i karijeri.

Autor teksta poziva sve zainteresovane da mu se jave kako za individualne tako i za grupne časove reiki joge, te da se na taj način uvere u efikasnost ovog integrativnog sistema.

 

 

Autor : Denis Tomović

Podeli sa prijateljima 🙂
TwitterFacebookLinkedInPin ItWhatsAppViber

OSTAVITE KOMENTAR

Your email address will not be published. Required fields are marked *