istezanje tokom časa joge

Prvi deo možete naći OVDE

 

Pravilan odabir asana

Ovo može varirati od dana do dana, a sve u zavisnosti od toga da li je osoba u tom trenutku u stanju visoke pobuđenosti i preaktivna ili je naprotiv, iscrpljena i bez energije, pa je treba pokrenuti. U svakom slučaju sled joga položaja treba da bude takav da vežbanje ne bude ni previše stimulativno ali ni dosadno, jer se mnoge visoko osetljive osobe brzo zasite i traže dodatnu stimulaciju. Ovo bi moglo značiti da se u asanama ne ostaje predugo već da postoji donekle brži ritam i tok, dok se niz asana može ćešće prekidati npr. položajima samasthiti ili šavasana (anandasana) u kojima dolazi do opuštanja i procesuiranja informacija, odnosno konsolidacije i balansiranja energije koja se javila tokom prethodnog niza asana.

Vežbanje asana

Asane je najbolje vežbati zatvorenih očiju, jer oko osamdeset procenata senzorne stimulacije dolazi baš preko njih. Svaki pokret se izvodi nežno sa svesnošću da pokret dolazi iznutra, kao rezultat naše namere da izvedemo pokret i svesnog disanja koje pomaže pravilno pokretanje, usmeravanje i raspoređivanje životne energije potrebne za kretanje. Dakle, najcelishodnije je prvo vizuelizovati pokret a zatim dopustiti da životna sila pokrene telo.

Takođe, bilo bi najpogodnije da se vežbanje počne sa osvešćivanjem da ne postoji granica spolja/unutra, koja je obično postavljena na nivou kože. Istezanje ili savijanje u određenom položaju treba da bude postupno. Na prvi znak otpora ili napetosti, treba se zaustaviti u položaju a zatim disanjem opustiti. Ako napetost ne popusti, treba se vratiti u položaju u onu sekvencu koja je prethodila stanju napetosti, odmoriti se malo i eventualno popraviti ili modifikovati položaj. Nakon što se napetost oslobodi, polako nastaviti istezanje do sledeće tačke lagane napetosti i ponoviti ovaj postupak. Moguće je da će proći nedelje ili meseci u oslobađanju napetosti i energije u jednom delu tela. Nežno istezanje poput ovog može biti efikasnije od snažnih istezanja, jer telo ima reflekse koji automatski zatežu suprotstavljene mišiće, kako bi ih zaštitili od prekomernog istezanja i kidanja. Snažna istezanja mogu aktivirati ove reflekse. Ponekad se može činiti kao da mišići imaju sopstvenu volju, a nežno istezanje izgrađuje poverenje koje omogućava mišićima da se istežu dalje bez oštećenja.

Nakon opuštanja, može se osetiti da se energija koja je bila blokirana zbog napetosti oslobodila i postala dostupna za druge funkcije tela. Visoko osetljive osobe mogu uočiti kako protok energije postaje ono na šta se fokusiramo u položaju, a da se razvijanje fleksibilnosti i mišićnog tonusa dešava kao propratna nuspojava. Takođe, može se otkriti da se jednostavno, lagano kretanje, ukoliko se obrati pažnja na unutrašnji osećaj protoka energije, prirodno razvija i prelazi u klasične asane.

 

Pročitajte tekst: ,,Daljinski reiki tretmani”

 

Pranajama

Gotovo da ne postoji disciplina uma i tela koja je, kao što je to joga, do savršenstva dovela praksu disanja, odnosno upravljanje životnom energijom različitim vežbama disanja. Takođe, disanje je najprirodniji način opuštanja nervnog sistema koji je pobuđen raznim stimulansima. Kako se kod visoko osetljivih osoba javlja tendencija nagomilavanja prane u pojedinim regionima tela a pogotovo u glavi, svakodneva je poteba da se tehnikama pranajame protok životne energije dovede u balans. Za svakodnevnu praksu pogodna je vežba disanja pod nazivom nadi šodana kojom se u kratkom roku postiže usklađivanje rada moždanih hemisfera odnosno harmonizacija simpatičkog i parasimpatičkog nervnog sistema.

Povlačenje čula

Svaka visoko osetljiva osoba oseća potrebu da se tokom dana u nekom periodu povuče u sebe kako bi se oslobodila prekomerne nervne stimulacije. Praksa joge kojom se ovo postiže naziva se pratjhara. Njome um i čula odvojimo od spoljašnjih sadržaja odnosno izvora nadražaja. Postoje ratličite metode za upražnjavanje pratjahare a jedna od svakako najpoznatijih u moderno vreme je Joga nidra. Takođe kao korisna i efikasna vežba za svakodnevnu primenu je šanmuki mudra.

Meditacija

Suština meditacije je postići stanje pasivnog posmatrača kroz oslobađanje uma od neželjenih sadržaja. Treba imati u vidu da se pravo meditativno stanje koje se postiže praksom joge, razlikuje od različitih meditativnh tehnika koje se u savremeno doba promovišu. Visoko osetljive osobe bi trebale da budu opezne pri izboru tehnika meditacije, fokusiranja na određene zvuke, slike ili senzacije kao i njihovog trajanja, jer pojedine mogu dovesti do preterane pobude nervnog sistema i time izazvati efekat suprotan od očekivanog.

 

Smernice instruktorima i učiteljima joge, za rad sa visoko osetljivim osobama

 

Rad sa visoko osetljivim osobama zahteva nešto drugačije strategije u odnosu na podučavanja drugih učenika. Kao što je već više puta navedeno, visoko osetljive osobe imaju povećanu stimulaciju nervnog sistema. To znači da će u odnosu na ostale osobe, na suptilnom nivou primiti mnogo veću količinu informacija prilikom učenja, ali i to da se fiziološki lako propterećuju.

Ukoliko instruktor joge i sam nije visoko osetljiva osoba, koja može u drugoj osobi prepoznati deo svojih osobina i potreba kada je vežbanje joge u pitanju, može se desiti da usled nerazumevanja dođe do raznih štetnih posledica po učenika, pa čak i do odustajanja od prakse joge, što naravno treba preduprediti i izbeći. Stoga ću ovde navesti neke od najbitnijih smernica koje će pomoći instruktoru da praktičaru joge pomogne u zadovoljenju njegovih potreba, kada je praksa joge u pitanju. Visoko osetljive osobe su uglavnom savesne i trude se da daju svoj maksimum. Mnoge od njih su veoma nadarene. Ali niko ne radi dobro kada je preopterećen, što one najčešće jesu. Visoko osetljive osobe teže postižu maksimalne rezultate u slučajevima kada ih drugi posmatraju ili kada su pod pritiskom, što za njih može biti demorališuće. Zbog toga je izuzetno važno da instruktor sa njima bude strpljiv.

Visoki nivoi stimulacije (npr. preglasna muzika ili prejaki mirisi u prostoru za vežbanje) će iscrpiti visoko osetljivu osobu. Dok će se neke od njih povući, kako bi se zaštitile od prevelike stimulacije, znatan broj njih bi mogao postati  hiperaktivan, što svakako nije cilj joga prakse. Visoko osetljivu osobu ne treba previše forsirati ali istovremeno je treba i ohrabriti da pokuša da izvede nešto što joj se na prvi pogled čini nemoguće. Ovde svakako treba napraviti balans.  Ne treba pretpostavljati da je učenik koji samo posmatra dok drugi učestvuju u razgovoru, odsutan, stidljiv, uplašen ili možda zbunjen. Ovaj učenik najverovatnije informacije procesuira na veoma dubokom nivou.

 

Pročitajte tekst: ,,Arhanđeoski reiki”

 

Visoko osetljive osobe, u medicinskom kontekstu, mogu izgledati anksiozno ili čak neurotično ali one to nisu. Žurba ili nestrpljivost samo će pogoršati njihovo fiziološko uzbuđenje i naravno, izazvati dodatan stres kojeg one upravo i žele da se oslobode. Visoko osetljive osobe su obično vrlo savesne i sarađivaće sa vama ako im date dovoljno vremena. Nemojte da vas iznenadi visoko osetljiva osoba koja ima niži prag boli. To je deo njihovih fizioloških, a ne psiholoških, razlika.

U korigovanju joga položaja i davanju drugih instrukcija instuktori trebaju da obrate pažnju na način ophođenja. Visoko osetljive osobe su veoma emotivne pa ton ili način izražavanja mogu kod njih pobuditi nesigurnost u sebe ili ih se može podstaći da u pogrešnom trenutku tokom časa, počnu da o svojoj praksi razmišljaju na preterano racionalan i samokritičan način. Ovo umesto smirenja, kod visoko osetljivih osoba dovodi do još većeg nervnog pobuđaja, što će ih najverovatnije odbiti od instruktora a potencijalno i od joge kao veštine.

Instruktori trebaju da budu svesni da je moguće da i oni sami gaje pogrešna uverenja koja često nameće socijalno okruženja a koje se odnose na stidljivost, introverziju, potrebu za ispoljavanjem emocija i slično. Zato je potebno da se nauče poštovanju različitih temperamenta kao i različitog načina funkcionisanja ljudskog tela. Potrebno je da instruktori obrate pažnju i ohrabruju kreativnost i intuiciju tipičnu za visoko osetljive osobe. Pogrešno je biti previše egocentričan ako vam visoko osetljiva osoba ukaže na neke stvari koje bi mogle unaprediti kako vašu ličnu praksu, tako i način vođenja časa. Iskoristite njenu intuiciju i fizičku svesnost. Iako verovatno nema vaš staž ili postignuća u praksi, visoko osetljiva osoba bi mogla imati važne informacije za vas ako je saslušate.

 

Pročitajte tekst: ,,Reiki za postizanje ciljeva”

 

Na kraju, može se zaključiti sledeće. Za visoko osetljivu osobu je od ključnog značaja da nauči da bude nežna prema sebi i svom telu. Tome joj u mnogome može pomoći praktikovanje joge. Najopširnije posmatrano, visoko osetljive osobe praktikovanjem joge mogu postići sledeće.

Samospoznaja

Možda i više nego veći deo populacije, visoko osetljive osobe moraju da shvate sebe i svoj način funkcionisanja u savremenom svetu koji je prepun raznih stmulansa. Moraju shvatiti šta znači biti visoko osetljiv a pogotovo kako funkcioniše njihovo visoko osetljivo telo. Joga im u ovome može pomoći na vrlo jednostavan i praktičan način.

Preokret

Vežbajući jogu, visoko osetljive osobe aktivno vrše preokret u odnosu na prethodni način života, koji se najčešće sastojao u pogrešnoj ideji da se prilagode ostatku populacije. Preokret se svakako, ne dešava sam od sebe, već kroz niz aktivnosti, od promene pogleda na sebe, promene moralnih i drugih načela u odnosu na okruženje pa sve do raznih modela vežbanja i usavršavanja uma i tela koje joga promoviše.

Isceljenje

Visoko osetljive osobe najčešće u sebi nose duboke emotivne rane. Još kao deca, bile su veoma osetljive na probleme u porodici i školi, bile su drugačije od ostale dece i patile često zbog nemogućnosti da se uklope u sredinu. Za visoko osetljive osobe joga može da bude jedna vrsta terapije, koja će im pomoći da se iscele.

Uključivanje i isključivanje iz sveta

Visoko osetljive osobe se nalaze u velikom rascepu, nastalom zbog potrebe da se živi u svetu, ali i da se istovremeno od njega pobegne. Visoko osetljive osobe mogu i trebaju biti uključene u svet ali takođe, trebaju biti vešte u izbegavanju prevelike stimulacije svesno i namerno se povlačeći u sebe. Iskustvo stečeno praktikvanjem joge pomaže visoko osetljivoj osobi kako da funkcioniše u svakodnevnom životu, svesno balansirajući između ove dve oprečne potrebe.

Iako se često može čuti da je mana za neku osobu ako je previše osetljiva, istina je ta, da je širenje bezosećajnih vrednosti dovelo svet do ivice katastrofe. Visoko osetljive osobe imaju važnu ulogu u savremenom svetu a to je stvaranje ravnoteže agresivnom i destruktivnom ponašanju većine populacije. Međutim, da bi one same mogle opstati u svetu potrebno je da se okrenu svakodnevnim praksama koje će ih uravnotežiti, osloboditi stresa i napetosti. Joga je svakako jedna od njih. O nekim drugim praksama, kao što je na primer reiki ili kombinaciji joge i reikija, pisaću u narednim tekstovima.

 

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, ili ukoliko ste visoko osetljiva osoba i želite da vežbate jogu na način koji je prilagođen baš vama, možete se se za to obratiti autoru ovog teksta.

 

Autor : Denis Tomović

Podeli sa prijateljima 🙂
TwitterFacebookLinkedInPin ItWhatsAppViber

OSTAVITE KOMENTAR

Your email address will not be published. Required fields are marked *