Budući da sam i sam visoko osetljiva osoba, čitav pristup praksi joge za visoko osetljive osobe gradim u velikoj meri na vlastitom iskustvu. Neki stavovi koje iznosim ovde, mogu biti podvrgnuti testiranju i eventualnoj korekciji, a svakako će biti predmet mog daljeg istraživanja i nadgradnje. U daljem tekstu, koji je skraćena verzija mog rada koji sam prezentovao na ispitu za instruktora joge, navešću neke osnovne stavove u vezi toga na koji način joga može biti od koristi visoko osetljivim osobama. Takođe, daću i neka uputstva koja su od ključnog značaja za samog praktičara joge a takođe i smernice koje bi trebalo da prate instruktori joge koji rade sa visoko osetljivim osobama.

Kao što sam u tekstu Moja visoka osetljivost već naveo, termin visoko osetljiva osoba odnosi se na oko petnaest do dvadeset procenata ukupne ljudske populacije, i ukazuje na to da osoba poseduje jedinstveno svojstvo senzorne obrade stimulansa, odnosno informacija iz okruženja, što rezultira dubljom obradom i često previše pobuđenim nervnim sistemom.

Visoko osetljive osobe naučile su tokom života da se prilagođavaju društvu koje ih svojim nerazumevanjem tera na ponašanje sasvim drugačije od onog koje je njima svojstveno. Tako su one često u stalnoj napetosti, pokušavajući sa mukom da postignu rezultate koje drugi postižu sa lakoćom. Prekomerna stimulacija i izlaganje stresu visoko osetljivu osobu može značajno onemogućiti u nomalnom, svakodnevnom funkcionisanju. Zbog toga je važno osloboditi se efekata svakodnevnog stresa izazvanog neprestanom stimulacijom iz okruženja.

Jedna od metoda vežbanja duha, uma i tela, kojom se između ostalog postiže smanjenje nervne i fizičke napetosti je hata joga, koja potiče iz Indije, ali je poslednjih decenija postala veoma popularna na Zapadu. Joga položaji, a zatim i vežbe disanja i usmeravanja životne energije, mišiće dovode u stanje optimalnog tonusa čime se telo oslobađa stresa. Pomoću joge osoba može da nauči kako da bude u harmoniji ne samo sa svojim okruženjem, nego što je i važnije, kako da bude u harmoniji sa svojim visoko osetljivim telom.

Prema istraživanjima Teda Zefa navedenim u njegovoj knjizi The Higly sensitive person’s survival guide, više od devedeset procenata visoko osetljivih osoba koje je ispitivao, navelo je da više voli da učestvuje u individualnim fizičkim aktivnostima nego u timskim sportovima.

 

Pročitajte tekst: ,,Daljinski reiki tretmani”

 

Iako bi  neke visoko osetljive osobe mogle podneti pritisak timskih sportova, pojedinačna i nekonkurentska vežba je uglavnom više u skladu sa njihovim temperamentom.

Hata joga sastoji se u povezivanju raznih praksi koje su namenjene razvoju fizičkog zdravlja, blagostanja, jedinstva uma i tela, unutrašnje smirenosti i samospoznaje. Joga je veoma efikasna za umirenje i regeneraciju uma i tela, a posebno je namenjena smanjenju sklonosti da se postane uznemiren. Pored toga, joga se može vežbati na način koji povećava duhovnu svest, što je veoma bitan aspekt života mnogih visoko osetljivih osoba.

Tradicionalna joga ima nekoliko aspekata, primenljivih na način života, u rasponu od monaškog traženja duhovnih uvida, do užurbanog poslovnog i porodičnog života. Mnoge visoko osetljive osobe se nalaze negde u sredini ovog raspona, radeći “u svetu”, ali istovremeno tragajući za duhovnošću i svojim istinskim bićem. Stoga je važno je uskladiti praksu joge kako sa svojim unutrašnjim potrebama tako i sa životnim stilom.

U skladu sa Patanđalijevom osmostepenom strukturom joge, visoko osetljive osobe mogu imati koristi od svakog stepenika joge, počev od usvajanja i poliranja moralnih načela, preko telesnog vežbanja i prakse pranajame, pa sve do povlačenja čula i meditacije čime bi se na kraju, u stadijumu samadija, došlo do osećaja jedinstva sa božanskom ili kosmičkom svešću.

Praktikovanjem ovako rangiranog sistema, visoko osetljive osobe uče da prihvate svoju posebnost i zadovoljavaju potebu da se u toku dana opuste i povuku u sebe, kako bi se oporavile od dejstva raznih prekomernih stimulansa. Takođe, kroz jogu mogu da nauče kako da se usklade sa načinom funkcionisanja sveta koji je prilagođen osobama koje su prosečno senzibilne a da istovremeno ne izgube ništa od svoje prirodnosti.

 

Pročitajte tekst: ,,Arhanđeoski reiki”

 

Na koji način bi visoko osetljiva osoba trebala da pristupi praksi joge?

Na ovo pitanje može se dati mnoštvo smernica, uzimajuću u obzir karakteristike i potrebe visoko osetljivih osoba a takođe i savremene trendove u praksi joge. U ovom trenutku, fokusiraću se na dva ključna aspekta – izboru škole odnosno stila joge kao i samom načinu upražnjavanja joge.

 

Izbor škole ili stila joge

Po jednom slobodnom shvatanju tradicionalnu jogu su verovatno razvili veoma osetljivi ljudi. Međutim, mnogi savremeni stilovi joge dizajnirani su za manje osetljive osobe. Sve više, časovi joge predstavljaju intenzivne, uzbudljive vežbe koje naglašavaju izgradnju fizičke snage i akrobatskih veština.

Časovi joge koji naglašavaju fizički napor i savršenstvo spoljnjeg izgleda tela, često postaju takmičarski i nose mnogo veće rizike od fizičkih povreda od nežnijih, unutrašnjih stilova joge. Na primer, tzv. Power yoga opisana je kao čvrsti stil joge, koji potiče iz ratničke tradicije. Časovi su aktivni, sa vežbama koje podsećaju na gimnastiku.

Aštanga joga veoma je slična prethodno pomenutom stilu joge i jedan je od najrasprostranjenijih stilova, koji naglašava razvijanje fizičke snage i izvođenje položaja na određeni način sve do najsitnijih detalja. Često korigovanje praktičara, može da stavi instruktora u superiornu ulogu gradeći time takmičarsku atmosferu koja ne prija visoko osetljivoj osobi. Takođe joga nastala na bazi učenja Ajengara, iako njegovi kao i većina drugih instruktora joge, savetuju studente da ne prelaze svoje kapacitete, održava viši nivo fizičke stimulacije od mnogih drugih stilova joge.

Najverovatnije je da će većini visoko osetljivih osoba najviše prijati neki od mekših i tradicionalnijih stilova joge koji naglašavaju oslobađanje od napetosti, samosvest i mirna osećanja. Međutim, budući da visoko osetljive osobe mogu imati veće fluktuacije u stanju pobuđenosti nervnog sistema nego prosečne, poznavanje i praktikovanje šireg spektara joga praksi može biti od veće koristi.

 

Pročitajte tekst: ,,Reiki za postizanje ciljeva”

 

Osnovna uputstva za vežbanje

Za visoko osetljivu osobu je izuzetno značajno da se okrene sebi i da neko vreme u toku dana provede bez, ili sa što je manje moguće spoljašnjih nadražaja. Da bi se praksom joge postigao puni efekat, važno je obratiti pažnju na sledeće.

Kontinuitet

Kako su visoko osetljive osobe pod svakodnevnom povišenom nervnom stimulacijom, kontinuiranim, svakodnevnim praktikovanjem joge, postiže se relaksacija i olakšano mentalno i fizičko funkcionisanje. Ovo je činjenica kojoj ne treba davati posebnu argumentaciju. Bez svakodnevne prakse, efekti vežbanja se brzo anuliraju, a povremeno vežbanje dovodi isključivo do zavaravanja sebe zadovoljavanjem nekakve forme. Izgovori da se za to nema vremena predstavljaju lenjost, koju redovnom praksom treba eliminisati.

Priprema

Da prilikom vežbanja ne bi došlo do povređivanja, dodatne nervne i telesne stimulacije i da bi se postigao maskimalan efekat vežbanja joga položaja, a zatim i pranajame i meditacije, potrebno je um i telo prethodno pripremiti kroz tri faze: pripremu duha, pripremu daha i pripremu tela.

Priprema duha – sankalpa. Odluka, odnosno namera sa kojom pristupamo vežbanju naziva se sankalpa. Ona predstavlja pripremu duha i u raznim periodima prakse može biti različita a zavisiće od trenutnih potreba i stanja. Načelno, za visoko osetljvu osobu, sankalpa bi mogla biti opuštanje napetosti i previsoke stimulacije nervnog sistema a kao posledica toga i telesne napetosti. Obzirom da visoko osetljiva osoba može dobro da oseti sebe i svoje telo, dobro je pre iskazvanja namere sa telom porazgovarati i upitati ga šta mu je tog trenutka potrebno, pa na osnovu toga formulisati sankalpu.

Priprema daha. Pre početka vežbanja asana potrebno je pluća osloboditi od ustajalog vazduha. Vežbe disanja koje se izvode sa ovom namenom, predstavljaju pripremu daha a jedna od pogodnih za to je kapalabhati.

Priprema tela – zagrevanje. Laganim vežbama kojima se razgibavaju zglobovi, isteže kičma i zagrevaju mišići, fokus vežbanja se prebacuje na telo. Time se ono priprema za joga položaje koji su nešto zahtevniji u odnosu na prirodne pokrete koje inače izvodimo tokom dana. Radi postizanja optimalnog efekta, potrebno je da se vežbe zagrevanja u kontinuitetu izvode petnaest do dvadeset minuta, a da se tek nakon toga počne sa vežbanjem asana.

 

Nastavak sledi…

 

 

Autor : Denis Tomović

 

Podeli sa prijateljima 🙂
TwitterFacebookLinkedInPin ItWhatsAppViber

OSTAVITE KOMENTAR

Your email address will not be published. Required fields are marked *