Najčešće, od malih nogu, pod uticajem roditelja, vršnjaka ili drugih ljudi iz najbližeg okruženja, podležući raznim emotivnim i fizičkim pritiscima, naučimo da radimo ono što se od nas očekuje, odnosno, privlačimo pažnju na sebe i svoje potrebe, radeći ono što nam ne prija ili barem na način koji nam ne prija.

Takav jedan emotivno-fizički obrazac ponavljamo i tokom školovanja a nastavljamo ga i onda kada dođe vreme da se pokažemo kao „odrasli, zreli i ozbiljni ljudi, sposobni da zarađuju novac i hrane porodicu“. Ponašajući se onako kako se od nas očekuje, gubimo veliki deo životne energije i kreativnosti koja nam je data kao duši otelotvorenoj u ljudskom biću.

Tako je u velikoj meri bilo i sa mnom. Na razne načine pokušavao sam da se prilagodim svojoj okolini, iako sam osećao da tu nešto ne štima. Međutim, u jednom trenutku, kod mene je došlo do velikog rascepa između toga šta ja zaista jesam i onoga što se trudim da budem. Sve ono što sam mislio da jesam, preko noći je počelo da gubi smisao. Svet oko mene je počeo da se raspada.

Iako tada nisam znao da spadam u kategoriju visoko osetljih osoba, morao sam da nađem način da se prilagodim svetu koji ne razume moje potrebe a često ni moje mogućnosti, a da sa druge strane sačuvam integritet svoje duše. Veoma snažno uporište u borbi koju sam vodio sa samim sobom, pronašao sam u arhanđeoskom i klasičnom reikiju a anđeoska pomoć za mene je bila od nemerljivog značaja. Više o toj tematici možete pročitati u tekstovima koje sam već objavio na ovom portalu.

U tekstu koji sledi, želim sa vama da podelim osnovne informacije koje se tiču hipersenzitivnosti odnosno visoke osetljivosti nervnog sistema, kao urođene karakteristike jednog dela ljudske populacije. Možda i niste svesni da ste visoko oseljiva osoba, pa ćete se u daljim redovima prepoznati. Verujem da će vam ovo što pročitate, kao i meni nekada, sačuvati mentalnu stabilnost i doneti preko potreban mir.

 

Visoko osetljive (hipersenzitivne) osobe

Kod ljudi postoji mnogo genetskih varijacija. Razlikuju se po boji kose, očiju, boji kože i još mnogo toga. Za mnoge varijacije se može naći racionalno tumačenje razloga njihovog postojanja ali za neke i ne. Jedna od genetskih varijacija za koju se još uvek ne može precizno utvrditi razlog – barem ne naučno – i o kojoj se do pre tridesetak godina nije govorilo, je i senzorno procesuirajuća osetljivost. Visoka osetljivost nervnog sistema ili hipersenzitivnost, kako je poznatija po opisu američke doktorke, psihijatra, Ilejn Aron, je nešto po čemu se izdvaja 15 do 20 procenata ljudske populacije, odnosno svaka peta do šesta osoba, bez obzira na rasu, naciju, pol ili uzrast.

 

Saznajte više: ,,Stres i kako ga se osloboditi pomoću reikija”

 

Može se reći da ove osobe imaju fino podešen centralni nervni sistem, pa stimulanse iz okoline, kako pozitivne, tako i negativne, procesuiraju mnogo dublje i intenzivnije nego prosečne osobe. Nadražaji su razni i mogu biti fizički, kao što su buka, mirisi, blještava svetla ili bol. Što je možda i važnije, visoko osetljive osobe izuzetno snažno osećaju emocije osoba iz okruženja. Ovo prestavlja ogroman izazov za visoko osetljivu osobu, u svetu koji je preplavljen spoljašnjim stimulansima.

Iako je visoka osetljivost opisana tek početkom devedesetih godina prošlog veka, ova osobina nije novo otkriće. Pre bi se moglo reći da je od strane psihologa pogrešno shvaćena i smeštena u razne kategorije poremećaja ponašanja ili čak bolesti. Budući da visoko osetljive osobe imaju potrebu da posmatraju pre nego što uđu u nove situacije, često ih nazivaju stidljivim.

Ali stidljivost je naučena, a ne urođena. Ovome u prilog govori da su oko trideset procenata visoko osetljivih osoba ekstroverti. Takođe, visoku osetljivost često povezuju sa raznim inhibicijama, strahom ili neurotičnošću. Doduše, neke visoko osetljive osobe se ponašaju na ovaj način, ali to ponašanje nije urođeno, odnosno to nije njihova prirodna karakteristika.

Da je visoka osetljivost nervnog sistema urođena i da se ne može tretirati kao poremećaj odnosno bolest, pokazuje i sledeća činjenica. Biolozi su ovu karakteristiku otkrili kod preko stotinu životinjskih vrsta (a verovatno ih ima i mnogo više) – od vinskih mušica, preko ptica i riba do pasa, mačaka, konja i primata. Čini se da ova osobina odražava određenu strategiju preživljavanja, koja se ogleda u izraženoj opservaciji i obradi podataka pre samog kretanja u akciju.

Mozak visoko osetljivih osoba funkcioniše nešto drugačije nego kod većine populacije. Visoko osetljive osobe su svesnije suptilnih detalja. To je uglavnom zbog toga što njihov mozak obrađuje informacije i razmišlja o njima dublje. Zbog toga se visoko osetljive osobe brže i više nervno naprežu i iscrpljuju. Ovo je sasvim normalno, jer ako sve primećujete, sasvim je prirodno da ćete biti previše stimulisani kada je nešto u okruženju predugo i previše intenzivno, složeno, haotično ili novo.

 

Saznajte više: ,,Anđeli i anđeosko carstvo – prvi deo”

 

Deca i stariji ljudi su snažnije pogođeni prekomernom stimulacijom nervnog sistema. Deca koja još uvek nisu razvila sposobnost da se izraze, često reaguju intenzivno. Tinejdžeri i odrasle visoko osetljive osobe imaju nešto veću toleranciju prema prevelikoj stimulaciji, zbog naučene sposobnosti da se prilagode. Sa starošću, sposobnost za tolerisanje prevelike stimulacije opada, što se posebno ogleda kod osoba starijih od šezdeset pet godina.

Visoka osetljivost se u različitim kulturama različito vrednuje. Dok se na zapadu ovakve osobe često doživljavaju kao slabe jer umeju otvoreno i snažno da ispoljavaju svoje emocije, u istočnim kulturama one imaju posebno vrednu pažnju i ulogu u društvu.

Visoko osetjive osobe su manjina u ovom društvu koje počiva na prekomernoj stimulaciji, užurbanosti, kompeticiji i agresivnosti. Često zbog nerazumevanja od strane ljudi iz okruženja a pogotovo roditelja i nastavnika u školama, visoko osetljive osobe pomišljaju da sa njima nešto nije u redu i na za njih nezdrav način, pokušavaju da se uklope u standardni kliše ponašanja.

Visoko osetljivi muškarci su pogotovo suočeni sa izazovima u agresivnim zapadnim kulturama. Muškarce od najranijih uzrasta uče da se ponašaju kruto i agresivno a pogotovo da ne izražavaju svoje emocije. Razumevanjem, prihvatanjem i uvažavanjem visoke osetljivosti kao i učenjem praktičnih metoda kako da se nosi sa svojom osetljivošću, visoko osetljiva osoba postepeno će biti u stanju da identifikuje i oslobodi se bilo kojeg lažnog uverenja da sa njom nešto nije u redu.

 

Osnovne karakteristike visoko osetljivih osoba

Prema Dr Ilejn Aron visoko osetljive osobe u odnosu na prosečne osobe najčešće pokazuju sledeće osobine:

 • stručnjaci su za fine motoričke pokrete,
 • na njih više utiču stimulansi poput kofeina, osim ako nisu navikli na njih,
 • više koriste desnu polovinu mozga, što ih u radu i razmišljanju čini kreativnijim,
 • osetljive su na razne agense u vazduhu, zbog čega često pate od raznih alergija, groznica ili osipa na koži,
 • odlične su u otkrivanju kao i izbegavanju pravljenja grešaka,
 • veoma su savesne,
 • sposobne su da se duboko koncentrišu ali ipak najbolje rade bez ometanja,
 • posebno su dobre u zadacima koji zahtevaju budnost, tačnost, brzinu i otkrivanje manjih razlika,
 • sposobne su da uče a da često nisu svesne da su nešto naučile,
 • duboko su pogođene raspoloženjem i emocijama drugih ljudi,

 

Saznajte više: ,,Anđeli i anđeosko carstvo – drugi deo”

 

Visoka osetljivost osim prednosti sa sobom nosi i mnoge izazove. Ove osobe:

 • brzo se umaraju i sporije se oporavljaju kada intenzivnije reaguju na podražaje
 • često su razdražljive i imaju nagle promene raspoloženja
 • sporije donose odluke
 • imaju utisak da zaostaju za drugima
 • osećaju se usamljeno, otuđeno, zapostavljeno
 • preterano brinu za druge
 • potiskuju emocije da ne bi bile povređene
 • ako ih neko posmatra dok rade, često ne mogu u potpunosti da iskažu svoj potencijal,
 • neuspešno pokušavaju da se uklope u standarde drugih itd.

 

Zbog čega su visoko osetljive osobe takve? Otkriveno je da su obrasci moždanih talasa visoko osetljivih osoba često u teta stanju. U ovom stanju, osoba je receptivnija za intuitivne osećaje i prikuplja svetlosne, zvučne i druge suptilne vibracije kao što su emocije drugih ljudi, mnogo intenzivnije nego prosečna osoba.

Istraživanja su pokazala da je kod visoko osetljivih osoba znatno povišena aktivnost dela mozga u području zvanom insula. Ova regija objedinjuje informacije o unutrašnjim stanjima i osećajima, položaju tela i spoljašnjim nadražajima. Neki je nazivaju sedištem svesti.

Visoko osetljive osobe posebno reaguju na emocije drugih ljudi i imaju izraženu empatiju. Ovo se objašnjava povećanom aktivnošću insule i tzv. ogledalnih neurona. Ogledalni neuroni su otkriveni šezdesetih godina prošlog veka, ali im je funkcija utvrđena tek pre dvadesetak godina.

Naučnici smatraju da ovi neuroni doprinose boljem međusobnom razumevanju, učenju govora, učenju putem imitacije, razvoju socijalnih veština, empatijskih sposobnosti, kao i da kroz povezanost sa ostalim delovima mozga, koji su posebno aktivni kod visoko osetljivih osoba, prepoznajemo tuđe namere i osećanja.

Na taj način mi našim, unutrašnjim, telesnim stanjem postajemo odraz stanja drugih osoba. Ovo visoko osetljivu osobu često može dovesti do konfuzije, jer tuđe emocije i stanje može tumačiti kao svoje. Zbog toga je veoma bitno da visoko osetljiva osoba dobro upozna sebe i svoje reakcije.

Veliki broj studija ukazuje na to da visoko osetljive osobe uočavaju suptilne detalje. Ovo je osobina koja se posebno naglašava u opisu visoko osetljivih osoba. Ona se ne odnosi toliko na oštrinu fizičkih čula, jer mnoge visoko osetljive osobe imaju loš vid ili sluh, već na pažljivijem procesuiranju senzornih informacija.

 

Saznajte više; ,,Arhanđeoski reiki”

 

Za to su opet zaslužna područja mozga koja su aktivnija kod osetljivih ljudi, što dovodi do toga da ove osobe mnogo više pažnje polažu na suštinu nego na samu formu informacije koja dolazi iz okruženja. To visoko osetljive osobe čini majstorima u neverbalnoj komunikaciji i tumačenju suptilnih stanja drugih osoba. Moglo bi se reći da su visoko osetljive osobe živi skeneri i poligrafi.

Jedna od karakterističnih, a na prvi pogled čak i paradoksalna osobina visoko osetljivih osoba je ta da ukoliko nije izložena povećanoj stimulaciji, njoj na neki način postaje dosadno, te sama traži dodatnu stimulaciju. Za visoko osetljive osobe od izuzetnog je značaja da pronađu balans u ponašanju koji će biti između dosade i prevelike nervne pobuđenosti.

Sve ove nabrojane osobine kao i mnoge druge, za visoko osetljivu osobu imaju izuzetan značaj kada je u pitanju adaptiranje na uslove života. Međutim, koliko god da im koriste, pogotovo u komunikaciji sa drugim ljudima, one za posledicu imaju veliku pobuđenost nervnog sistema i potrošnju mnogo veće količine životne energije nego kod prosečnog čoveka.

Prekomerna stimulacija i izraženo dejstvo stresnim situacijama, za svaku osobu predstavlja opasnost po zdravlje, ali za visoko osetljivu osobu ovo može biti katastrofalno. Zbog toga  je za njih od izuzetnog značaja da tokom dana uklone što veći broj stimulansa iz okolne sredine kao i to da se nekom od poznatih tehnika, kao što su reiki ili joga, oslobode efekata svakodnevnog stresa izazvanog neprestanom stimulacijom iz okruženja.

Jedna od najvažnijih stvari koju visoko osetljiva osoba treba da učini da bi mogla da funkcioniše u savremenom svetu je da promeni svoje navike te da stvori novi model ponašanja koji će doprineti opuštanju prevelike nervne napetosti.

Jednom kada promeni svoju svest ugrađujući u sebe nove pozitivne vrednosti, visoko osetljiva osoba će spontano izvršiti promene kako bi stvorila više unutrašnjeg mira i radosti u svom životu.

 

Pri menjanju navika, visoko osetljiva osoba treba da:

 • istraži svoj sistem verovanja i postane svesna štetnih navika,
 • bude nežna prema sebi i privikava se na promene u laganom ritmu,
 • da se trudi da uvek budete svesna svog novog cilja – stvaranja unutrašnjeg mira,
 • zatraži pomoć i podršku članova porodice, prijatelja i drugih osoba koje joj mogu pomoći
 • da se skloni iz okruženja koje jača negativne navike,
 • da razvije strukturirani program koji će joj pomoći da napravi pozitivne promene u načinu života.

 

Na kraju, kad već spominjem promene i prilagođavanje, red je da vam u tome ponudim i način na koji to možete postići. Da bi ste prevazišli svakodnevne izazove sa kojima se suočavaju visoko osetljive osobe, kreirao sam jedinstveni program pod nazivom Moja visoka osetljivost. U ovaj program ulazi se nakon obuke za praktičara arhanđeoskog reikija, a u zavisnosti od individualnih potreba on se sastoji od:

 • individualnih energetskih seansi i konsultacija,
 • individualnih ili grupnih časova joge koja je posebno prilagođena za potrebe visoko osetljivih osoba,
 • vođenih meditacija,
 • obuke za sve nivoe klasičnog reikija,
 • inicijacija i obuka za primenu drugih energija koje predstavljaju dodatne alate i mogućnost za pomoć sebi ili drugima.

Usvajanjem novih znanja i aktivnosti, već za šest meseci možete steći nove navike i sposobnosti koje će pomoći unapređenju vašeg života u najbitnijim aspektima kao što su odnosi sa drugim ljudima, posao i zdravstveno stanje. Što je najvažnije, upoznaćete i doživeti sebe na sasvim drugačiji način. Spoznaćete koja je vaša istinska, prava priroda.

Za više detalja u vezi programa Moja visoka osetljivost, kao i svega drugoga što se odnosi na visoku osetljivost kao karakteristiku vas ili neke vama bliske osobe, budite slobodni da me kontaktirate.

 

 

Autor: Denis Tomović

Podeli sa prijateljima 🙂
TwitterFacebookLinkedInPin ItWhatsAppViber

OSTAVITE KOMENTAR

Your email address will not be published. Required fields are marked *