Kako sam već naveo u tekstu pod nazivom Anđeli i anđeosko carstvo – drugi deo, da bi smo se povezali sa anđelima, potrebno je da frekvenciju našeg auričnog omotača, odnosno elektromagnetnog polja koje se nalazi oko fizičkog tela, podignemo na nivo koji odgovara frekvenciji anđeoskih energija. Pojedinim ljudima ova frekvencija je prirodno takva ili su je tokom života raznim praksama podigli do tog nivoa. Međutim, većina ljudi iz određenih razloga, nema tako visoku frekvenciju, potrebnu za direktno povezivanje sa anđelima, pa se ukazala potreba za metodom koja će to omogućiti. Tako je nastao Arhanđeoski reiki, kojim je nakon obuke, svakome omogućeno da se poveže sa anđelima, odnosno arhanđelima i da nakon toga traži i koristi njihove energije u svakodnevnom životu.

Arhanđeoski reiki zove se još i ruski reiki, jer je nastao radom ruskih stručnjaka iz oblasti duhovno energetskog isceljivanja. Jedina sličnost sa klasičnim reikijem, po kojem je ova metoda i dobila ime, je pokretanje energije i povezivanje sa arhanđelima pomoću takozvanih simbola. U skladu sa principima arhanđeoskog reikija, formirana je precizna procedura povezivanja praktičara sa određenim arhanđelom, odnosno njegovim energetskim, svetlosnim zrakom. To ne znači da osoba ne može doći u kontakt sa određenim arhanđeoskim poljem i bez ove procedure. Međutim, u praksi se jasno pokazalo, da u našem okruženju postoje i takve energije koje na neki način uspevaju da se predstave kao arhanđeli a da to zaista nisu i da se onda povezivanjem sa njima mogu izazvati štetne posledice. Ako se procedura, kakva se koristi u arhanđeoskom reikiju, sprovede tačno kako je predviđeno, onda smo potpuno sigurni da smo došli u kontakt sa željenim energetskim poljem određenog arhanđela.

Povezivanje sa određenim arhanđelom, odvija se takozvanom aktivacijom simbola koji odgovara određenom arhanđeoskom polju ili zraku, izgovaranjem mantre sa imenom tog arhanđela a zatim i upućivanjem molbe za ono što nam je potrebno. Sve ovo praćeno je i iskazivanjem zahvalnosti, koja je neka vrsta mosta za povezivanje sa anđelima. Nakon što se praktičar na ovaj način poveže sa anđeoskim energijama, one se preko njega spuštaju na zemaljsku ravan. Moglo bi se reći da osoba tada postaje magnet za privlačenje, odnosno, materijalizaciju svega onoga što je u skladu sa božanskom ljubavlju, višim dobrom i planom duše.

Pošto se kanališe anđeoska energija, ona ne može biti iskorišćena u pogrešne svrhe, ni pod kojim uslovima, niti može biti narušena slobodna volja neke druge osobe. Ovo daje mogućnost primene arhanđeoskog reikija u cilju pomoći drugim ljudima čak i bez njihove saglasnosti.

Obuka za praktičare arhanđeoskog reikija vrši se u dva odvojena i nezavisna nivoa, od kojih svaki podrazumeva rad sa po osam arhanđeoskih energetskih zraka. Obukom se vrši  prenos teoretskih i praktičnih znanja i umeća, kao i energetsko podešavanje – inicijacija za rad sa arhanđeoskim svetlosnim energijama. Prvi nivo podrazumeva rad sa energijama arhanđela Gavrila, Mihaila, Jofila, Ćamuila, Rafaila, Urila, Zodkila i Metatrona. Obukom za drugi nivo praktičari se osposobljavaju za povezivanje sa arhanđelima Razielom, Hanielom, Kasielom, Arielom, Raguilom, Azrailom, Azurielom, Cadkilom.

Proći obuku i baviti se Anđeoskim Reikijem u cilju samopomoći, pomoći drugim ljudima i poboljšanju kvaliteta života, može svaka osoba, bez izuzetka, bez predznanja i bez predispozicija. Pred polazak na obuku ne postoji potreba za specijalnom pripremom, niti za Reiki tretmanima, a nije neophodno biti ni Reiki praktičar bilo kog nivoa Usui Reikija. Ne postoji nijedan preduslov za polazak na obuku Anđeoskog Reikija.

 

anđeli

 

U Anđeoskom Reikiju ne postoje kontraindikacije niti mere opreza, a poznati proces čišćenja koji se javlja nakon inicijacije u klasični Reiki, je sasvim odsutan. Energetske vibracije u Arhanđeoskom Reikiju su veoma nežne i lake, a istovremeno su dosta snažne i jasno osetne.

Reiki za postizanje ciljeva pročitajte OVDE.

Efekti arhanđeoskog reikija su praktično neograničeni a u vezi su sa konkretnim mogućnostima svakog od arhanđela. Rezultati primene arhanđeoskog reikija mogu se zapaziti izuzetno brzo. Odnose se pre svega na podizanje nivoa svesti, oslobađanje od strahova i nesigurnosti u sebe, razvoj mudrosti i intuicije, isceljenje tela, uma, duha i duše, razrešavanje raznih situacija na ličnom, društvenom i profesionalnom planu, harmonizaciji međuljudskih odnosa, lakšem i efikasnijem postizanju ciljeva u svakoj oblasti života i još mnogo toga.

Anđeoske energije koje se kroz praktičara Arhanđeoskog reikija spuštaju na Zemlju, donose svetlost i ljubav u ovaj kutak svemira, što je od izuzetnog značaja za svet u kojem živimo. Jedan od najvažnijih zadataka svakog praktičara arhanđeoskog reikija je postizanje takvog kvaliteta ličnosti, kako bi se moglo reći da se on po svojim osobinama približio anđelima i arhanđelima. Što smo anđelima bliži po karakteristikama, lakše ćemo se sa njima povezivati, brže će njihova pomoć stizati a naš život će poprimiti neke nove kvalitete. Da bi smo ovo postigli od velike važnosti je redovno, svakodnevno praktikovanje arhanđeoskog reikija odnosno povezivanje sa anđelima. Rad sa arhanđeoskim energijama pruža neslućene mogućnosti a na svakom praktičaru je da otkrije šta mu je najpotrebnije, najkorisnije i u kojoj se oblasti nabolje snalazi. Svakodnevna transformacija i učenje kroz praksu od nemerljive je važnosti kako za praktičara arhanđeoskog reikija, tako i za njegovo okruženje.

Ukoliko ste zainteresovani da prođete obuku za praktičara arhanđeoskog reikija, možete se za to obratiti autoru ovog teksta.

 

 

Autor: Denis Tomović

Podeli sa prijateljima 🙂
TwitterFacebookLinkedInPin ItWhatsAppViber

OSTAVITE KOMENTAR

Your email address will not be published. Required fields are marked *