Prvi deo teksta možete naći na sledećem linku.

U daljoj prošlosti delom zbog neprosvećenosti, delom zbog pokušaja manipulacije ljudima, stvorila se fama, o Bogom danim ljudima, koji mogu da komuniciraju sa anđelima, dok je to drugima nedostupno. Ovo ubeđenje se održalo i do današnjih dana, kada još uvek postoje ljudi za koje se veruje da su posebni, što je naravno besmisleno. Niko nije „poseban“ i „Bogom dan“ za to, odnosno svakome je omogućeno da komunicira sa bićima iz tzv. duhovne sfere. Pitanje je samo da li to neko želi i ukoliko mu to nije urođeno, da li će i na koji će način razviti sposobnost za to.

Da bi smo se povezali sa anđelima, potrebno je da frekvenciju našeg auričnog omotača, odnosno elektromagnetnog polja koje se nalazi oko fizičkog tela, podignemo na nivo koji odgovara frekvenciji anđeoskih energija. Pojedinim ljudima ova frekvencija je prirodno takva ili su je tokom života raznim praksama podigli do tog nivoa. Međutim, većina ljudi iz određenih razloga, nema tako visoku frekvenciju, potrebnu za direktno povezivanje sa anđelima, pa se ukazala potreba za metodom koja će to omogućiti. Tako je nastao Arhanđeoski reiki, kojim je nakon obuke, svakome omogućeno da se poveže sa anđelima, odnosno arhanđelima i da nakon toga traži i koristi njihove energije u svakodnevnom životu.

O Arhanđeoskom reikiju pisaću u narednom tekstu, a sada ću poentu staviti na uobičajena pitanja koja se tiču načina komunikacije sa anđelima.

Kako nam se anđeli javljaju?

U današnje, moderno vreme, anđelima je izuzetno teško da privuku pažnju ljudi. Iako živimo u svetu koji obiluje informacijama, o anđelima se ipak, malo zna i mnogi ljudi su zbog neinformisanosti, nepoverenja, raznih dogmi, pa čak i straha, jako zatvoreni za komunikaciju sa njima. Naravno, čak i kod onih malobrojnih, spremnih za komunikaciju, sa kojima se ona odvija na svesnom nivou, savremeni način života, pogotovo u gradovima, predstavlja dodatnu prepreku.

Anđeoska komunikacija sa ljudima je prilagođena svakoj osobi ponaosob i zavisiće prvenstveno od načina na koji ta osoba opaža svet oko nje. Ovo je najčešće određeno dominantnim čulom pomoću kojeg dobijamo informacije. Neki ljudi informacije o svetu koji nas okružuje, najsnažnije upijaju preko slika, odnosno vidom, drugima snažniji utisak daju zvučne informacije, dok su neki više orijentisani na osećanja, dodir i druge telesne senzacije. Postoje i takvi ljudi kod kojih se ne može reći koje čulo preovladava, jer sva podjednako koriste. Poseban su slučaj, oni koji su visoko intuitivni, te se sa njima komunikacija odvija na jednom potpuno drugačijem nivou. Naravno anđeoska, komunikacija sa ljudima prilagođena je i u odnosu na trenutne potrebe i okolnosti.

Pre nego što će nam preneti neku važnu poruku, često će anđeli prvo pokušati da nam privuku pažnju. Kada postanemo svesni toga da su anđeli u blizini, mnogo je lakše da se otvori most između nas i njih i da poruka poteče.

Bez obzira da li se za nas komunikacija odvija svesno ili nesvesno, anđeli nam se javljaju vizuelno, putem glasa ili putem različitih telesnih senzacija. Anđeli komuniciraju sa nama i preko drugih ljudi, koji nam prenose anđeoske poruke a da toga nisu ni svesni. Jednostavno, nešto izgovore i urade, ne znajući koji je pravi povod za to. Bitno je naglasiti i to da anđeli sa nama uvek pokušavaju da uspostave komunikaciju, bez obzira da li mi to želimo ili ne, da li smo svesni ili nismo. To je jednostavno, njihova uloga.

 

Kako se osloboditi stresa pomoću reikija, pročitajte OVDE.

 

Kako da tražimo i primimo pomoć od anđela?

Kada tražimo i molimo pomoć od anđela ili Boga, pogrešno je da se stavimo u ulogu nekoga ko nešto traži a oseća se malim, nedostojnim, nesposobnim, manje vrednim. Naša uloga je da u materijalnom svetu stvorimo sve ono što je već zamišljeno na Nebu i u tome smo mi eksponenti Boga ovde na zemaljskom planu. Mi smo izvršioci božje volje i višeg plana i kao takvima su neophodni određeni resursi (ljudi, novac, zdrav život…) i podrška u svakom smislu. Sve što treba da uradimo je da osvestimo da smo mi u službi Boga i kao takvi dobićemo svaku moguću pomoć.

Snaga je i u nama i okolo nas. Koliko god da smo svedoci moći i snage koja se nalazi oko nas, toliko treba i da prihvatimo vlastitu moć kao stvaraoca, kao „Boga u malom“. Mi to zaista i jesmo. Naša uloga u ovom svetu jeste upravo ta da to i osvestimo i da funkcionišemo kao stvaraoci. Naravno, u skladu sa mogućnostima koje se pred nama nalaze, bilo da se radi o umnim i telesnim ograničenjima bilo da se radi o poteškoćama vezanim za materijalni svet.

Da bi smo dobili pomoć od anđela moramo dostići njihovo stanje svesti. To stanje svesti ne poznaje pojmove kao što su „problem“ ili „nedostatak sredstava“, koji su iluzija našeg stanja svesti. Bog posredstvom anđela, ne stvara iz stanja nedostatka jer takvo stanje ne postoji. Iluzija nedostatka prvenstveno je nastala kao rezultat manipulacije ljudskom rasom. U našoj materijalno ograničenoj svesti iluzija nedostatka postoji zbog inertnosti materije u kojoj živimo i nedostatka strpljenja da sačekamo da željeno počne da se materijalizuje.

Arhanđeli su naši učitelji koji nam pomažu da prevaziđemo iluziju „nedostatka“ i da naučimo da budemo ono što jesmo – tvorci na Zemlji.

Zbog čega anđeoska pomoć ne stiže?

Ponekad se dešava da iako od anđela tražimo pomoć, ona ne stiže. Može se desiti da ne stigne uopšte ili da ne stigne u vreme i na način kako smo očekivali. Veoma je važno da shvatimo neke od univerzalnih principa kojima se rukovode anđeli kada je pomoć ljudima u pitanju. Razlozi za to što anđeli ne odgovaraju na naše molbe mogu biti sledeći.

Nije vreme. Nestrpljenje je jedna od karakteristika ljudi. To je potpuno razumljivo, jer živimo u materijalnom svetu u kojem je potrebno vreme da bi se nešto ostvarilo. Ako se vaša molba ne ispunjava, možda je potrebno malo strpljenja kako bi se na nekim drugim, finijim energetskim nivoima stvari dovele u pravu poziciju za materijalizaciju.

Nismo na istom nivou. Anđelima je teško da se spuste na zemaljski materijalni plan. Zbog toga je potrebno da se i mi malo njima prilagodimo, odnosno da se energetski približimo njihovom nivou. Moglo bi se reći da je za uspešnu materijalizaciju željenog, potrebno da se nađemo na pola puta.

Reiki za postizanje ciljeva pročitajte OVDE.

Nismo zatražili na konkretan način. Da bi smo dobili anđeosku pomoć, veoma je bitno da želju iskažemo na način koji će anđelima biti razumljiv. Zato je potrebno da im se obraćamo precizno i sa konkretnim stvarima. Zamislite sebe u situaciji kada neko nešto traži od vas, a ne može ili ne zna da vam objasni šta mu je zaista potrebno. Potpuno je pogrešno stvarati konfuziju u svojim zahtevima. Potrebno je da budemo jasni. Postoji jedna izreka koja glasi – Gde je prosto, tu je anđela stotinu, gde je komplikovano nema ni jednog. To treba imati u vidu.

Nismo se obratili na pravu adresu. Svaki arhanđeo ima zaduženja, odnosno sposoban je da izvrši određenu radnju u odnosu na vibracijski nivo njegovog energetskog zraka. Možemo do u nedogled tražiti na primer, da nas arhanđeo Jofil zaštiti od fizičkih i psihičkih opasnosti, kad to nije njegovo zaduženje. Arhanđeo Jofil nam može dati sjajnu kreativnu ideju, koja će naš život promeniti na bolje, ali pravu i efikasnu zaštitu daće nam arhanđeo Mihail.

To nije volja naše duše. Često su naše želje egoistične ili sa namerom da pobegnemo od određene situacije koju je naša duša poželela pre nego što se inkarnirala u ovom životu. Idealno bi bilo da u trenutku kada nam se javi neka želja, postavimo pitanje svojoj duši – da li je to njena želja. Arhanđeli nas mogu spojiti sa našom dušom kako bi smo dobili pravi odgovor a zatim nam mogu efikasno pomoći da ostvarimo želju naše duše. Ovo bi bio idealan način da sarađujemo sa anđelima na materijalizaciji duhovnih planova.

To nije u skladu sa univerzalnim zakonima. Često ljudi žele nešto što je u potpunoj suprotnosti sa univerzalnim zakonima. Anđeli imaju potpuno shvatanje svih zakona koji upravljaju našim Univerzumom i neće učestvovati u nečemu što bi dovelo do narušavanja kosmičke ravnoteže i destrukcije.

To što tražimo za nas bi imalo više štete nego koristi. Najčešće ljudi nisu svesni posledica svojih želja. Ostvarenje nekada na izgled i najbezazlenije želje, kao po lančanoj reakciji može doprineti nizu događaja koji nikako nisu dobri ni za nas a ni za naše okruženje.

Naravno, sve ovo se odnosi i na naše obraćanje anđelima za pomoć drugim ljudima. Čak i kada smo najdobronamerniji, mi ne možemo biti sigurni šta je drugoj osobi zaista potrebno. Zato kada se obraćamo arhanđelima za pomoć, odluka da li će se nešto ostvariti ili neće je ipak na njima.

Najveća stvar koju možemo da učinimo sebi ili drugome je da kada pomoć zatražimo, prepustimo se božjoj volji čiji su anđeli reprezenti. Svako forsiranje da se nešto ostvari biće kontraproduktivno i može nas dovesti do niza neželjenih situacija.

 

 

Autor: Denis Tomović

Podeli sa prijateljima 🙂
TwitterFacebookLinkedInPin ItWhatsAppViber

One Reply to “Anđeli i anđeosko carstvo – drugi deo”

OSTAVITE KOMENTAR

Your email address will not be published. Required fields are marked *