Svima su već poznati pozitivni efekti joge na život i zdravlje čoveka. Međutim, da li je svaka joga za svakoga i, da li ista joga postiže pozitivne efekte na svim nivoima? Da li grupna joga postiže isti efekat kao i individualni rad? Kod individualizacije joga prakse prvo pitanje je da li praktikujete jogu zbog fitnesa, zdravlja ili spiritualnosti? Ukoliko vam je joga potrebna zbog zdravlja tu nastupa sistem joga terapije. Joga terapija je umetnost opservacije i personalizacije znanja iz joge, ajurvede, samkje i sličnih filozofskih sistema i nauka nastalih spoznajom mudraca iz davnih vremena u kombinaciji sa savremenim naučnim dostignućima, a sve u cilju terapije bez obzira da li je poremećaj na fizičkom, psihološkom ili duhovnom nivou. Koristeći principe joge i ajurvede dolazimo do odgovarajuće prakse koja treba da doprinese posebnom radu u: a) akutnoj fazi problema, b) fazi oporavka i, c) fazi jačanja, koristeći praksu asana, pranayama, meditacije, a obraćajući pažnju na ishranu, okruženje i stil života.

Kao što znamo reč joga znači jedinstvo ili povezivanje. Svaki deo je povezan sa celinom i celina je povezana sa svakim delom univerzuma. Sa stanovišta joge, zdravlje je celina (biti učvršćen u celini), a uzrok gubitka zdravlja je gubljenje svesti o celini (podeljenost svesti). Zdravlje u jogi znači ravnotežu, odnosno, imati uravnoteženu povezanost. Stoga, tri su razloga za disbalans: preterana povezanost (Ati Yoga), slaba povezanost, bez kontakta (Ayoga) i pogrešna povezanost (Mithya Yoga) i to u odnosu na čulne objekte (Arthan), postupke (Karman) i vreme (Kal).

Nivo povezanosti nam sve govori u životu. Telo je celina i sastoji se iz delova. Cilj joge je uspostaviti sklad između delova celine. Kad je deo povezan sa celinom uživa snagu te celine (npr. DNK, fraktal, semenka… – svaki delić ima kvalitet celine). Svaki organ ima svoju funkciju, a ima i znanje o svim delovima i celini – ima svoju inteligenciju. Kada dođe do prekida povezanosti dela sa celinom, tu nastaje bolest.

Kod joga terapije važno je razumeti kako telo funkcioniše (Hathapradipika of Svatmarama – Lesson V).  Mora se znati kako funkcionišu Vayui (energije). Sve joga tehnike se temelje na normalnom funkcionisanju vayua. Pet energija mentalne svesti i pet vayua na fizičkom nivou su: Prana vayu – primanje, Apana vayu– eliminacija, Samana vayu – ravnoteža, Udana vayu – entuzijazam (energija ka gore) i Vjana vayu – koordinacija svih energija.

U Joga terapiji radi se na nivou individualne energije (vayu) i kosmičke energije (sile prirode – prana). Individualna energija organizuje sve unutar tela (kože), a spolja od kože je sila prirode. Kosmičku energiju (pranu) koristimo da bi pojačali unutrašnju energiju. Isti zakoni deluju i na duhovnom i na fizičkom nivou. Da bi smo živeli moramo nešto uneti, probaviti, eliminisati, i tako rastemo (na svim nivoima). Sav taj posao obavlja jedna ista životna energija koja, u zavisnosti šta radi, ima drugačije nazive. Kada životna energija organizuje neku aktivnost u odnosu na polje delovanja ima tri naziva: vayu – motorička neuromišićna aktivnost, prana – povezana sa čulnim aktivnostima i shakti – neuralna aktivnost.

Pored energija, u joga terapiji potrebno je poznavati i terminologiju ajurvede – Vata, Pita i Kafa (tri doše), Agni (probavna vatra), male (otpadni produkti tela) i Dathuy (telesna tkiva). Zdrava osoba po Ayurvedi je ona koja je uravotežena i čije su Vata, Pita i Kapha uravnotežene, i čija je agni i male uravnotežene i čija su stanja telesnih tkiva – datui – uravnoteženi i čija je duša srodna i čula pružaju iskustvo sreće i ispunjenja.

Joga terapija kreće tamo gde je glavni uzrok. Stoga, prvi korak u Joga terapiji je dijagnostika. O metodama i načinima diagnostike kod Joga terapije u narednom tekstu.

 

 

Autor: Željko Mojsilović

Podeli sa prijateljima 🙂
TwitterFacebookLinkedInPin ItWhatsAppViber

OSTAVITE KOMENTAR

Your email address will not be published. Required fields are marked *