Zavisnost od razmišljanja

 

Iako su danas najveće zavisnosti od alkohola, raznih supstanci, cigareta, hrane, društvenih mreža, ja bih ovde dodao onu prvu i najraniju koja je potajni uzročnik svih ovih ostalih. To je zavisnost od razmišljanja. Gotovo da danas 90% populacije hoda i živi dok u istom trenutku razmišlja o ko zna čemu. Čovečanstvo je davno upalo u razmišljanje. Međutim sve više i više ljudi dolaze sebi i svojoj svesti, shvatajući da ovaj ljudski život nije zasnovan na nagonskom razmišljanju u kom ne znamo kada smo, zašto i kako da prestanemo da razmišljamo. Tužna istina je da mnogi ljudi i ne znaju da razmišljaju, provode ceo svoj životni vek misleći da onaj podstanar u njihovom umu sa kojim se svađaju, komentarišu i često ih tera da rade razne gluposti je upravo on sam. Ljudi su toliko sebe spustili na nivo misli da se ne postavlja pitanje u kojem nisu svesni misli, već se javlja pitanje da ne znaju kako da prestanu toliko da razmišljaju.

Naša unutrašnja priroda, naše Biće se poistovetilo sa razmišljanjem. Taj energetski sudar doveo je do toga da čovek nije svestan da misli, a misli kojih nije svestan postaju aktivna tačka njegovog privlačenja u životu. Takvo jednačenje sa mislima se dešava svakodnevno. Poneki ljudi imaju momente u kojima postanu svesni svog unutrašnjeg mira, kod nekih su ti momenti po par minuta dok ponovo ne upadnu u razmišljanje dok postoje ljudi koji su svoje biće odvojili od nagonskog razmišljanja.

 

 

Veza između duhovnog i fizičkog sveta

 

Da li su misli loše pa nas zaposedaju ili je reč o sasvim nečemu drugom? Kada krenete na put koji će voditi pravo u dubine vašeg bića susrešće vas različito iskustvo. Neki ljudi i danas veruju da su misli koje se nalaze u njihovom umu njihove i stoga takvo prihvatanje sadržaja misli im daje baš takva iskustva. Drugi ljudi misle da treba da odbace određene misli verujući da to uopšte nije njihovo, pa raznim tehnikama energiju misli pokušavaju da oteraju od sebe i time još više buja sadržaj samih misli u njihovom umu, a njima postaje sve teže i teže da ih se oslobode. Postoje i oni ljudi koji su razumeli da su misli samo jedna energija kao i sve ostalo ovde na planeti.

I to što imaju određenu misao ne treba da znači da je to LIČNO njihova misao već da se samo takva energija upravo oslikava u njihovom umu. Ljudski um je prostor koji povezuje duhovni svet sa fizičkim svetom. I to je jedini granični prelaz u kojem se oslikavaju prostor duhovnog sveta i misli koje pripadaju fizičkom i duhovnom svetu. Misli su oblici koje svako ljudsko biće može prepoznati.

Ako želite da živite ovaj život iz tački pogleda duhovnog sveta onda morate prevazići granicu na kojoj i dalje stojite. Što se više temeljite i tražite u mislima kao i svrhu i smisao vašeg života, više sebe jačate kroz formu i strukturu, odnosno više svoje tačke glediša ograničavate u ovom fizičkom svetu. Prevazilaženjem sopstvenih granica i odlaženje u beskonačno polje potencijala dešava se kada čovek shvati da jedino što ga drži zaključanim u realnosti koju živi jesu misli.

Ovde želim da dodam još jednu važnu stvar Misli vam nisu krive što ne uspevate da prestanete da mislite, one nisu krive što su vas uvukle u razmišljanje. Misli nemaju moć nad vašim unutrašnjim Bićem, ali kada vi izgubite pažnju da prisustvujete u sadašnjem trenutku onda vaša pažnja luta u umu tražeći sadržaj na koji će da padne. I baš tamo nailazi na gomilu misli koje jedna drugu povlače gradeći sve čvršće veze razmišljnja u kojem kao što smo rekli Biće gubi svest u dodiru sa njima

 

 

Praksa posmatranja 

 

Kako je onda moguće ostati miran pored misli ?

Jednostavna duhovna praksa nam daje uvid u to. Kada ponovo odlučite da svoju moć vratite sebi dobićete svest o tome da ništa ne može biti jače od vas. Ljudi obično se okrenu ovakvoj praksi kada dovedu svoj život do tačke neizdržljivosti razmišljanja. Volim da kažem kada vam više postane muka da patite, počećete da posmatrate svoj život. Kada me ljudi pitaju šta treba da urade kako bi prestali da razmišjalju, obično im kažem zar treba nešto da radite? Zar se niste dosta naradili razmišljaljući u životu? Naučili smo da je život kompilkovan i da ništa se ne dešava jednostavno i odmah sada.

Takvim dugogodišnjim ispiranjem kolektivne ljudiske svesti, teško je mnogima da prestanu da rade i počnu da budu. Ljudski um ima nagon ka nekoj radnji, navikao je da je stimulisan od razih opžaja i da jednostavno posmatranje mu neće doneti nikakvu korist u životu. Doćiće momenat svakome od vas kada će shvatiti da unutrašnji mir koji se dostiže posmatranjem jeste primarna stvar koja se ne menja zbog drugih ljudi i događaja već ostaje trajno iskustvo buđenja vašeg Bića.

Uvek volim da pitam klijente i ljude sa kojima radim, zar ne bi voleo da spoznaš ono ko jesi? Svako ovde odgovori da bi voleo. Onda ga uputim u praksu posmatrnja obrazloživši mu da ga dodatno razmišljanje neće osloboditi od trenutnog razmišljanja. Što više razmišljalj više dobijaš sadržaja za razmišljnje. Kada usitinu osetite moć da posmatrate svoj život i sve u njemu, probudićete jednu veliki usitinu.

Vaše unutrašnje Biće počeće da se budi i uočavaćete kod ljudi, stvari, događaja, emocija, misli, veliku laž. Jer vaša istina upravo je počela da se budi. Ništa što je laž neće opstati u vašem životu pod lupom svesti vašeg Bića. Čestitaćete sebi, jer počinje život da vam se odvija po istini onoj koju počinjete da živite svesni sebe. Polako, ali sigurno ćete sve više zadržavati svoju pažnju u onom što vam se trenutno dešava, a to je uvek sadašnji trenutak i jako malo ćete dopuštati mislima iz uma da vas navode na razmišljanje.

 

Efekat prakse posmatranja 

 

Kao što sam gore naveo ljudski um želi da bude stimulisan. On bi da razmišlja dok vaše unutrašnje Biće želi da se seti sebe kroz proces posmatranja. Ponovo vraćanje sebi doživećete kroz iskustvo prakse posmatranja. Kada stvari i ljude ostavite da budu ono što jesu i da jednostavno ostanete tihi posmatrač u svemu što doživljavate u svom danu, počeće proces rastvaranja konstrukcije misli koje su vas obuzimale.

Svi oni nagoni koje ste imali i opsesivne navike kojih ste se pridržavali polako će da gube značaj u vašem životu. Što više posmatrate to više budite Svest. Takvo iskustvo daće vam slobodu da osvestite da možete živeti i bez misli koje vas uobičajeno plaše i teraju da radite određenje stvari zarad određenih posledica. Život počinje da vam se otvara kao slobodan izbor, onda kada iskoračite iz misli. Niste došli na ovu planetu kako biste bili robovi energije misli već kako bi tu energiju kanalisali i kreativno se izražavali njome. Prvi korak ka vašem prosvetljenju i vraćanju snage i moći sebi jeste da se odovojite od misli. Kada to uspete uz praksu posmatranja onda čuda počinju da se nižu sama za sobom, jedna za drugom. Vaš život je počeo da se menja već čitanjem ovog teksta, to vam je znak da ste itekako spremni da započnete duhovnu praksu posmatranja.

 

 

Autor: Igor Ergić

Podeli sa prijateljima 🙂
TwitterFacebookLinkedInPin ItWhatsAppViber

2 Replies to “Duhovna praksa posmatranja”

OSTAVITE KOMENTAR

Your email address will not be published. Required fields are marked *