Neznanje vs. Sloboda

 

Danas kada ljudi čuju da neko koga poznaju ima u svom životu neku osobu koju naziva ili predstavlja kao svog gurua ili duhovnog učitelja, u najmanju ruku ustuknu ili se malo uplaše. Razlog takve reakcije je obično strah. Strah od nepoznatog. Strah od novog ili drugačijeg.

Strah iz neznanja je izuzetno blokirajući i ograničavajući za rast i razvoj svakog bića i unutrašnjeg potencijala. Taj potencijal u nama postoji i čeka oslobođenje. Oslobođeni potencijal će se materijalizovati u vidu osećaja ostvarenosti u životu, ogromne količine kreativne enrgije i bezuslovne ljubavi i saosećanja prema drugim bićima i svemu što nas okružuje. Neznanje se osvaja edukacijom, istraživanjem, radom.

 

 

Guru princip postoji u svakome od nas

Treba razumeti da postoji, dakle, da je deo svih nas ljudskih bića (bez obzira da li u to verujemo ili ne) guru tattva (Gu-ru: raspršitelj tame; Tattva: princip). Guru je princip. To je naše unutrašnje vođstvo, naša iskonska istina i znanje. Iskonsko znanje iz kojeg proizilazi vera. Postoji u nama svima kao deo ljudskog bića, uz ostale aspekte poput uma, intelekta, ega, nagona, fizioloških i bioloških funkcija, energije. To je onaj aspekt u nama koji možemo nazvati božanskom iskrom. Svi smo mi deo boga, tvorca, kreacije, univerzuma (različiti termini za istu stvar – izvor našeg postojanja). „Mi smo kap i mi smo okean u isto vreme“, rekao je jedan veliki učitelj. Svako od nas je božja kreacija i nosi u sebi istu tu božansku iskru. Dakle, svi smo mi jednaki. Suština nam je ista. Ako razumemo da smo po prirodi uvek povezani sa Tvorcem, da imamo unutrašnje vođstvo koje nas navodi i drži naš životni tok pod kontrolom, na nama je „samo“ da ostanemo dostupni tom istom tvorcu, da ostanemo povezani sa božanskom iskrom u nama. To se postiže bezuslovnom verom i bezuslovnim prepuštanjem. Takođe je u ovom procesu važno otpustiti i odbaciti, pre svega osvestiti, nametnute društvene norme i koncepte na osnovu kojih je naš inteligentni sistem obrazovao uverenja  i obrasce po kojima živi. Živeti u skladu sa svojom jedinstvenom prirodom znači biti spontan i slobodan, a rezultat toga je duboki unutrašnji mir i poverenje u životni tok.

 

 

Kada je guru zapravo živ čovek

Dakle, naša duša je naš guru, naše vođstvo, naše svetlo, uvek povezano sa univerzalnim svetlom kreacije. Međutim, postoje ljudi, svakako posebni, koji su uspeli da se, u okviru svoje inkarnacije i svega onoga što jesu, istovremeno od svega što nije samo svetlo i suština, potpuno odvoje. Kada takva odvojenost nastupi, ostaje samo čista svest. Telo takođe ostaje. Ali aspekti ličnosti poput uma i ega ostaju pod kontrolom vrhovne svesti. Kada to stanje postane stalno, onda možemo reći da je ta osoba živi Guru. To znači da je njegova povezanost sa izvorom stalna i neprekidna i da je on zapravo samo instrument u obliku ljudskog tela, koji kanališe najvišu božansku istinu. Da li bilo koji ljudski stvor ima mogućnost da to postane? Ima. Svako od nas ima neograničeni potencijal da postane najuzvišenije ljudsko biće.

 

Kako prepoznati istinskog gurua?

Ako ljudsko biće funkcioniše iz apsolutne svesti, ono je povezano sa svim drugim majstorima i svecima, jer samo je jedna apsolutna svest i na nivou svesti ne postoji odvojenost. Nećete čuti nikakve izjave o bilo kakvim podelama niti negativno komentarisanje drugih majstora, gurua, svetaca. Pravi majstori sigurno da imaju moći, koje bi za većinu naših umova željnih senzacije predstavljale zadovoljstvo, ali ih pravi majstor nikada neće koristiti za manipulaciju ili zloupotrebu. Istinski guru iznad svega poštuje slobodnu volju svakog pojedinca. Ako neko dođe pa ode od njega, nikada se neće ljutiti, brinuti, tugovati, svetiti i ostalo, jer su to ponašanja izazvana emocijom, a guru ne funkcioniše sa te ravni.

 

 

Teško je pratiti takvu osobu jer će njeno prisustvo i reči činiti sve da stege našeg ega i sve blokade popuste. A to je bolno. Činiće sve da se rasteretimo emocionalnog i energetskog karmičkog prtljaga koji nosimo na svojim nejakim plećima iz života u život. A to jako boli. Moj učitelj je jednom prilikom rekao: „Živi majstor je najveći blagoslov i najveći izazov koji neko može da dobije. On vas testira. On će vas u potpunosti ogoliti jer će skinuti vaš ego.“ Svrha guruovog prisustva u našem životu je da nas dovede do potpunog oslobođenja.

On je naš putokaz za odredište koje se nalazi unutar nas samih. Da nas vrati do nas samih. Do suštine i univerzalne istine. Instrument, uvek dostupan, koji nas drži na pravom putu, putu svetlosti, bezuslovne ljubavi i saosećanja. Mi smo samo ljudska bića koja su jača i čvršća ako se sa nekim povežu i kroz dimenziju materijalnosti. Zato su dragoceni živi, dostupni majstori. Pa ipak, to nije nužno. Neki ljudi su duboko povezani sa Hristom, Bogorodicom, Vasilijem Ostroškim, Sai Babom itd. iako se nikada pre nisu sa njima fizički susreli u ovom životu. Takvi ljudi su osvestili svoj unutrašnji guru princip, otvorili se i prepustili veri i vođstvu. Onda je svetlost sama našla put do njih.

 

 

Važno je samo razlikovati povezanost na nivou uma od povezanosti srcem. Ljudi često imaju iskustva poput snova na primer ili vizija u toku molitve i meditacije u kojima im „dolaze“ razna bića svetlosti i nose određene poruke za njih. Kako ćemo znati da li je to zaista ostvarena komunikacija sa Tvorcem ili produkt našeg uma? Ako se nakon takvog susreta u nama desi istinska promena koja nas vodi na viši nivo svesti i poimanja sebe i sveta, sigurno da nije proizvod maštovitog uma. Susret sa istinskim majstorom u fizičkom telu je neprocenjiv jer će on uvek nastojati da nas energizuje i podseti koliko smo zapravo moćna bića.

Mi smo jedno, svest je jedna, nema podela i nema granica između nas i njega. Fizičko telo je jedino što ograničava svest koja postoji između nas. Ako smo duboko i istinski povezani sa majstorom, guruom, ostajemo prijemčivi za sve blagoslove, ali i odgovore koji će nam se na putu dešavati i zbog kojih ćemo biti uplašeni ili zabrinuti. Kada smo otvoreni i iskreni u svom odnosu sa Učiteljima, a taj odnos mora da se zasniva na veri, bezuslovnoj ljubavi i neočekivanju, onda će guru u nama naći način da se izrazi ili da nam pošalje odgovor na pitanje koje nas blokira i tišti, kroz bilo koji oblik ili formu. Kroz neku osobu, prirodu, životinje, snove. Naći će način da se izrazi. Mi moramo biti otvoreni da bismo primili poruku.

Guru će pronaći nas

Zato, ako ste imali priliku da u ovom životu upoznate živog majstora, gurua, svesno ga prigrlite kao svog duhovnog učitelja, jer je to vaša duša zasigurno životima pre ovog zasluživala različitim dobrim delima i suptilnošću, povezanošću sa Bogom. Budite zahvalni, osvestite trenutak kada su se dve duše ponovo srele i ostanite beskrajno zahvalni za ovaj istinski blagoslov.

 

 

Autor : Dejana Vojnović

Podeli sa prijateljima 🙂
TwitterFacebookLinkedInPin ItWhatsAppViber

OSTAVITE KOMENTAR

Your email address will not be published. Required fields are marked *